TSK personeline ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’te

admin

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi.

Teklifin gerekçesinde, bölgede ve dünyada artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği hassas bir süreçten geçildiğine dikkat çekildi.

Gerekçenin detaylarında ayrıca siyasi, askeri, sosyokültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda meydana gelen çok yönlü ve karmaşık gelişmelerin, özellikle savunma ve güvenlik anlayışını her zamankinden daha önemli kıldığına vurgu yapılarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki etkin, caydırıcı ve saygın rolünün artarak devam ettirilmesi, ülkemizin etki ve ilgi alanının genişlemesi, dost ve müttefik ülkelerin desteklenmesi ile sınır ötesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmeye devam edilmesi ve artan risk ile tehditlerin ortadan kaldırılması kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca ihtiyaç duyulan hususlarda düzenlemelerin yapılması özel önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.

“Adaylarda aranacak niteliklerin kanunla düzenlenmesi”

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle beraber idari yapıda meydana gelen değişikliklere yönelik bugüne kadar yapılan uyum düzenlemelerine ek olarak ihtiyaç duyulan ilave düzenlemeler yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Teklifle Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan personele ilişkin bazı özlük haklarına ve statülerine dair düzenlemeler yapılmasının amaçlandığı belirtilen gerekçede, “Uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş, erlerin sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımlar ile askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslar ile adaylarda aranacak niteliklerin kanunla düzenlenmesine, Harita Genel Müdürlüğü mal ve hizmet sunum bedellerinin ilgili tertibe özel ödenek kaydedilmesi sağlanarak kurum ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edilebilmesi ile Milli Savunma Bakanlığınca elde edilen diğer özel gelirlerin de Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Cezaların mahkemelerce denetlenebilmesi

Gerekçede, uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda anılan cezaların mahkemelerce denetlenebilmesine imkan sağlanması, askeri mahaller ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet binaları, eklentileri ve yüzer unsurlarında yapılan önleme aramalarının 24 saat içinde görevli hakim onayına sunulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ayrıca, 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun’un iptal edilmesi nedeniyle yeniden düzenleme yapıldığı kaydedildi.

Askeri okullardan ayrılma durumunda tazminat tutarının artırılması

Muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ya da askeri okullardan ayrılmaları veya ilişiklerinin kesilmesi halinde kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarına yönelik ödeyecekleri tazminat tutarının artırılmasının öngörüldüğüne dikkat çekilen gerekçede, şunlar paylaşıldı:

“Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması; seferberlik tatbikatı ile ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek mensubu yedek personele ödeme yapılabilmesi hususlarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca teklif ile Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar kapsamında iptal edilen maddelerin tadil edilmesi ve muhtemel iptal kararlarının önüne geçilebilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.”

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri